Inapoi

Recensământ - populaţia stabilă, în anul 2002

Valoare minima ([număr de locuitori]): 222.449,00
Media națională ([număr de locuitori]): 516.213,67
Valoare maxima ([număr de locuitori]): 1.926.334,00
Legendă
Nu există date
200.000,00 ➜ 450.000,00 [număr de locuitori] - populaţie mică
450.000,00 ➜ 600.000,00 [număr de locuitori] - populaţie medie
600.000,00 ➜ 2.000.000,00 [număr de locuitori] - populaţie mare
AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
2002
[număr de locuitori]
ECOTECA
https://insse.ro/cms/files/RPL2002INS/vol1/tabele/t01.pdf
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro

Recensământ - populaţia stabilă, în anul 2002

Valoare minima ([număr de locuitori]): 222.449,00
Media națională ([număr de locuitori]): 516.213,67
Valoare maxima ([număr de locuitori]): 1.926.334,00
2002
[număr de locuitori]
ECOTECA
https://insse.ro/cms/files/RPL2002INS/vol1/tabele/t01.pdf
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro