Termeni și condiții de utilizare

Stimați utilizatori și vizitatori ai site-ului www.CumStam.ro, vă rugăm să parcurgeți cu atenție informațiile care urmează:

1. Definiții:

Platforma sau www.CumStam.ro:

Site-urile de Internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe aceste site-uri web sau pe subdomeniile acestora.

Serviciu de baza:

Serviciile puse la dispoziție de Asociația ECOTECA prin intermediul site-ului www.CumStam.ro, în special cele de acces, introducere și administrare a datelor privind indicatori statistici relevanți pentru ilustrarea calității serviciilor publice sau pentru crearea și utilizarea unor valori de referință pentru diverse utilizări publice sau private în vederea unei mai bune înțelegeri a domeniului analizat, de elaborare, salvare și stocare de grafice și evidente, de sincronizare a datelor din contul de client, de asistență pentru aceste servicii, de backup de date de pe orice tip de dispozitiv - de oriunde prin acces la Internet - prin oferirea serviciilor în mod gratuit sau sub forma unui abonament lunar, anual sau cu alta periodicitate agreata de catre parti. Daca nu se precizeaza altfel, în continutul acestui acord termenul “serviciu” se refera la “serviciu de baza”.

Serviciu premium:

Un set superior de servicii, incluzand atat serviciul de baza, descris mai sus, cat și servicii de consultanta și asistenta tehnica privind administrarea datelor sau dezvoltari de functionalitati suplimentare, la cererea clientului. Serviciul premium include administrarea de fisiere și documente, incarcarea datelor în platforma și generarea evidentelor și raportarilor aferente. Daca nu se precizeaza explicit altfel, serviciul premium NU include generarea și transmiterea de documente primare (formulare de incarcare-descarcare, avize de expeditie, facturi, bonuri de cantar, chestionare etc), în baza carora se incarca și se administreaza datele în platforma.

Client:

Persoana fizica sau juridică care se înregistrează ca utilizator sau face o comandă de servicii pe site-ul www.CumStam.ro.

Comandă de servicii:

Comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii PREMIUM disponibile prin intermediul în site-ului www.CumStam.ro, realizată de un client care își dorește să utilize acel/acele servicii

Vizitator:

Persoana fizică care vizitează website-ul www.CumStam.ro, indiferent daca a achiziționat servicii sau a făcut o Comandă de servicii.

2. Obiectul și acceptarea acestor termeni și condiții

2.1.Prezentele Termene și condiții sunt aplicabile tuturor activităților derulate, inclusive comenzilor sau administrării conturilor realizate prin intermediul www.CumStam.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a lansa o comandă de servicii sau a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii.

2.2.Asociația ECOTECA își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi de servicii plasate este aceea acceptată la momentul la care s-a plasat comanda de către Client.

2.3.În calitate de operator al site-ului www.CumStam.ro, Asociația ECOTECA prestează pentru Client servicii de de acces, introducere și administrare a datelor, salvare și stocare de grafice și evidente, de sincronizare a datelor din contul de client, de asistență pentru aceste servicii, de backup de date de pe orice tip de dispozitiv - de oriunde prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor gratuit sau sub forma unui abonament lunar, anual sau cu alta periodicitate agreata de catre parti.

2.4.Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: aplicații desktop caree se instalează pe sisteme de operare Windows, Mac și Linux, aplicații iOS și Android, web browser.

2.5.Lista de servicii oferite de platforma este accesibila la adresa Internet: http://www.CumStam.ro. Pretul serviciilor se stabileste în functie de necesitatile clientului și de perioada pe care se achita serviciul. Pretul se poate afla și de la un reprezentant al Asociației ECOTECA prin email sau telefonic. Plata serviciilor de catre Client reprezinta acceptarea de catre acesta a prețului oferit.

2.6.Serviciul Premium include, în plus fata de serviciul de baza, asistenta tehnica acordată BENEFICIARULUI în implementarea activităților și utilizarea funcționalităților platformei www.CumStam.ro.

2.7.Prezentul acord este însoțit și trebuie interpretat împreună cu prevederile Politicii de confidențialitate, disponibilă la adresa: http://www.CumStam.ro/politica-de-confidentialitate

3. Durata acordulu

3.1. În cazul achiziționării unui serviciu PREMIUM, după efectuarea plății aferente tipului de serviciu ales, Clientul va avea acces la serviciul respectiv din momentul confirmării plății de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plății. Orice erori survenite la Comanda de servicii plasată de Client pot fi corectate până în momentul confirmarii plătii de către Prestator printr-un email trimis la cum.stam@ecoteca.ro sau nr. de telefon 0757 358545, de luni pana vineri intre orele 09:00 și 17:00.

3.2. În cazul în care Clientul nu notifică renunțarea la serviciul PREMIUM ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a accesului le serviciu, abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate suplimentara, cu o durata egală cu ultima durată în vigoare.

3.3. În cazul în care Clientul dorește modificarea tipului de serviciu ales pe parcursul perioadei în care este activ un serviciu anterior ales, acest lucru este posibil – schimbarea intrând în vigoare cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare cele de la efectuarea plății diferenței, în cazul upgrade-ului unui pachet, iar în cazul downgrade-ului unui pachet, intra în vigoare după ce expiră perioada pentru care clientul a plătit deja și efectuează o noua plată, pentru un pachet mai mic, incepand tot de la data de 1 a lunii următoare celei în care expiră perioada anterioară

3.4. Asociația ECOTECA oferă oricărui Client posibilitatea de a testa gratuit platforma pe o perioadă nelimitată. În orice moment Clientul poate să opteze pentru un serviciu PREMIUM. În cazul în care nu mai dorește continuarea serviciilor PREMIUM, accesul va fi întrerupt, iar datele sale vor fi facute indisponibile în mod automat în termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a solicita ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 3 zile lucrătoare.

4. Valoarea acordului și efectuarea plății

4.1. Pentru serviciile PREMIUM accesate, Clientul va plăti Asociației ECOTECA o sumă lunară, anuală sau aferentă altei frecvențe agreate de facturare.

4.2. Tipul de serviciu contractat, numărul de conturi sau utilizatori acceptați, prețul utilizării platformei și frecvența de facturare-plată vor fi detaliate într-o anexă a prezentului document.

4.3. Sumele convenite în altă monedă decat moneda națională vor fi facturate și achitate la cursul de schimb al BNR valabil la momentul intocmirii facturii.

4.4. Asociația ECOTECA va trimite notificări de plată regulate, în conformitate cu tipul de serviciu ales, iar pe baza acestora Clientul va efectua plata online sau prin transfer bancar.

5. Disponibilitatea serviciilor afișate

5.1 Oferta Asociației ECOTECA cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe site-ul www.CumStam.ro sau în conformitate cu detaliile incluse într-un document dedicat de ofertă adresată direct Clientului. Asociația ECOTECA își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat

5.2. Orice modificări ale condițiilor comerciale sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul platformei cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanță ale aplicației sunt anunțate prin intermediul platformei sau prin email.

5.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. Asociația ECOTECA nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator sau din cauza consultării întârziate din partea CLIENTULUI a adresei proprii de email

5.4. Accesul la platforma este disponibil până la renunțarea la serviciu sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul aferent unui serviciu PREMIUM. Acest acces cuprinde și actualizări legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistența prin email pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului acord.

5.5. Asociația ECOTECA depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile www.CumStam.ro, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.8%. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau în cadrul serviciului, insa include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem care pot apărea, Asociația ECOTECA își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Dacă Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile Asociației ECOTECA pentru o perioadă mai mare decât cea menționată mai sus, acesta poate solicita rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

5.6. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Asociației ECOTECA, Clientul își poate exporta documentele incarcate în format PDF, iar datele tabelare în format tabelar. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplata, încălcarea Termenilor și condițiilor etc), Asociația ECOTECA se va strădui, fără a garanta însă, să ofere Clientului acces pentru a iși exporta datele menționate în formatele mentionate. Asociația ECOTECA nu își poate asuma vreo obligație legata de modul în care aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

5.7. în privinta serviciului API, acesta poate fi facut disponibil intre limite cantitative (de exemplu numar de tranzactii administrate lunar, numar de documente preluate etc) doar în urma unei analize și discutii separate, caz cu caz, care va face de asemenea și obiectul unui acord comercial suplimentar, agreat în prealabil intre Client și Asociația ECOTECA. Pentru modificări ale acestei limite sau întrebări privind documentația, vă rugăm să ne scrieți pe adresa cum.stam@ecoteca.ro.

5.8. De asemenea, Asociația ECOTECA depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator sau folosite în aplicațiile Asociației ECOTECA.

6. Drepturile și obligațiile părților

6.1. Drepturile și obligațiile Clientulu

6.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

6.1.2. Pentru livrarea Serviciilor PREMIUM, Clientul se obligă să asigure furnizarea datelor de intrare necesare pentru procesarea care face obiectul fiecărui serviciu PREMIUM contractat,

6.1.3. Clientul se obligă să folosească serviciile oferite de Asociația ECOTECA în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

6.1.4. Clientul se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

6.1.5. Clientul iși asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor oferite de Asociația ECOTECA

6.1.6. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar Asociația ECOTECA nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

6.1.7. Clientul are dreptul de a adăuga în sistemul informatic, în contul său, mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

6.1.8. Clientul ințelege și este de acord cu Termenii și Condițiile platformei www.CumStam.ro, precum și cu Politica de confidentialitate, asa cum sunt acestea publicate la adresele Internet: http://www.CumStam.ro/politica-de-confidentialitate si, respectiv, http://www.CumStam.ro/termeni-si-conditii

6.2. Drepturile și obligațiile Prestatorului

6.2.1. Prestatorul asigură:

 • accesul la platforma tehnică necesară pentru crearea, personalizarea, administrarea și gestionarea datelor, a graficelor și a documentelor emise cu ajutorul platformei. Există și posibilitatea testării gratuite a serviciilor PREMIUM pe perioada a 30 de zile.
 • după expirarea perioadei de testare, serviciul devine inactiv, iar datele și contul de utilizator vor fi facute indisponibile în mod automat în termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a cererea ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare de la confirmarea cererii.
 • asistență de luni până vineri între orele 09:00
 • 17:00 pentru probleme legate de funcționarea tehnică a platformei.
 • in cazul contractarii Serviciilor Premium, asistență tehnică privind documentarea activităților, introducerea datelor primare, elaborarea de grafice și evidențe, asistența conexă în domeniul colectării, prelucrării și prezentării datelor.
 • backup săptămânal al datelor.
 • conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)
 • sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât să fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet.
 • serviciile platformei www.CumStam.ro nu funcționează sau funcționează în mod limitat în varianta offline

6.2.2.www.CumStam.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. Asociația ECOTECA nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului.

6.2.3. În cazul în care Asociația ECOTECA primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta

6.2.4. Fiecare Client va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi conform funcționalităților din site. Clientul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client încalcă dispozițiile prezentului acord sau se angajează în activități ilegale sau imorale.

6.2.5. Asociația ECOTECA nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Clientului.

6.2.6. Asociația ECOTECA oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pentru folosirea aplicațiilor de pe site-ul www.CumStam.ro.

6.2.7. Distinct față de datele pe care CLIENTUL alege să le prezinte public, Asociația ECOTECA are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale și de a le face publice în mod agregat.

7. Înregistrare, parole și responsabilităț

7.1. Înregistrarea pe site-ul www.CumStam.ro este gratuită. Accesul Clientului la anumite funcționalități din cadrul platformei (exemplu: încărcarea și descărcarea de date proprii, generarea și afișarea de grafice, setarea elementelor și vizibilității elementelor aferente contului de CLIENT) este permis doar Utilizatorilor înregistrați care utilizează gratuit platforma sau Clienților care utilizează servicii PREMIUM.

7.2. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces. Din păcate, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), Asociația ECOTECA nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.

7.3. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-ul www.CumStam.ro sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și este supusa prevederilor legislației române în vigoare.

8. Răspunderea individuală

8.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Asociația ECOTECA precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori care au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.

8.2. Clientul garantează informația pe care o furnizează către www.CumStam.ro, fiind singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau actualizarea lor

8.3. Asociația ECOTECA nu poate fi ținută răspunzătoare în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

8.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Asociația ECOTECA pentru orice pagubă, costuri sau limitări ale activității care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înțelege și acceptă faptul că Asociația ECOTECA va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată

8.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, Asociația ECOTECA nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Asociația ECOTECA nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site

8.6. Asociația ECOTECA nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

9. Încetarea acordulu

Prezentul acord încetează în următoarele cazuri: a) părțile convin de comun acord încetarea acordului; b) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor de către una din părți; c) decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării; d) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

10. Exonerarea de răspundere

Asociația ECOTECA nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților care sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina Asociației ECOTECA.

11. Confidențialitatea

11.1.Niciuna din Părţi nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:

 1. de a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea acordului;
 2. de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a acordului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

11.2.Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

 1. informaţia era cunoscută părţii implicate înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului Acord;
 2. informaţia era accesibilă publicului;
 3. partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

12. Forța majoră

12.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul acord. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea acordului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

12.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile de la apariția evenimentului care a declanșat situația de forță majoră

12.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunostință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetarea evenimentului care a declansat sau menținut situația de forță majoră

12.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea acordului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile scadente până la această dată.

13. Legea guvernantă

13.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

13.2.Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Asociației ECOTECA.

14. Dispoziții finale

14.1. Părțile declară că toate clauzele prezentului acord sunt acceptate în mod expres prin utilizarea serviciilor și funcționalităților platformei www.CumStam.ro.

14.2. Prezentul acord poate fi modificat numai prin încheierea unui act adițional la prezentul acord.

14.3. Orice notificare către Asociația ECOTECA se va trimite electronic la adresa de email cum.stam@ecoteca.ro.