Inapoi

Populația României la recensământul din 5 ianuarie 1977

Valoare minima ([persoane]): 199.017,00
Media națională ([persoane]): 513.331,19
Valoare maxima ([persoane]): 1.807.239,00
Legendă
Nu există date
190.000,00 ➜ 450.000,00 [persoane] - populaţie mică
450.000,00 ➜ 600.000,00 [persoane] - populaţie medie
600.000,00 ➜ 1.400.000,00 [persoane] - populaţie mare
AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
1977
[persoane]
ECOTECA
https://www.gandul.ro/financiar/recensamant-date-finale-cati-romani-mai-sunt-in-romania-harta-emigratiei-in-europa-11082108
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro

Populația României la recensământul din 5 ianuarie 1977

Valoare minima ([persoane]): 199.017,00
Media națională ([persoane]): 513.331,19
Valoare maxima ([persoane]): 1.807.239,00
1977
[persoane]
ECOTECA
https://www.gandul.ro/financiar/recensamant-date-finale-cati-romani-mai-sunt-in-romania-harta-emigratiei-in-europa-11082108
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro