Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Producția agricolă vegetală (legume) la mia de locuitori, în anul 2022, în România, pe județe

Valoare minima (tone): 11,32
Media națională (tone): 142,08
Valoare maxima (tone): 422,66
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 100,00 tone - mic
100,00 ➜ 240,00 tone - mediu
240,00 ➜ 730,00 tone - mare
AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
2022
tone
Asociația ECOTECA
Nota: Cheltuielile administrațiilor locale aferente municipiului București și județului Ilfov sunt cumulate.

Cont verificat cumstam.ro Producția agricolă vegetală (legume) la mia de locuitori, în anul 2022, în România, pe județe

Valoare minima (tone): 11,32
Media națională (tone): 142,08
Valoare maxima (tone): 422,66
2022
tone
Asociația ECOTECA
Nota: Cheltuielile administrațiilor locale aferente municipiului București și județului Ilfov sunt cumulate.