Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Harta intâlnirilor ECOLOCAL în perioada sep. 2022 - dec. 2023

Valoare minima (dezebateri ): 0,00
Media națională (dezebateri ): 0,45
Valoare maxima (dezebateri ): 1,00
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 1,00 dezebateri - propuse
1,00 ➜ 2,00 dezebateri - efectuate
AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
2023
dezebateri
Asociația ECOTECA
Ateliere locale desfasurate in perioada septembrie 2022 - decembrie 2023, cu scopul de a ajuta stakeholderii locali (generatori, colectori, UAT, ADI, OIREP/OTR) să lucreze împreună. 
(In Mun. Bucuresti au fost realizate ateliere in Sectorul 2 si Sectorul 6)

Mai multe detalii despre proiect: https://ecoteca.ro/proiecte/eco-local-gestionarea-eficienta-a-deseurilor-in-teritoriu

Cont verificat cumstam.ro Harta intâlnirilor ECOLOCAL în perioada sep. 2022 - dec. 2023

Valoare minima (dezebateri ): 0,00
Media națională (dezebateri ): 0,45
Valoare maxima (dezebateri ): 1,00
2023
dezebateri
Asociația ECOTECA
Ateliere locale desfasurate in perioada septembrie 2022 - decembrie 2023, cu scopul de a ajuta stakeholderii locali (generatori, colectori, UAT, ADI, OIREP/OTR) să lucreze împreună. 
(In Mun. Bucuresti au fost realizate ateliere in Sectorul 2 si Sectorul 6)

Mai multe detalii despre proiect: https://ecoteca.ro/proiecte/eco-local-gestionarea-eficienta-a-deseurilor-in-teritoriu