Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Totalul deșeurilor municipale colectate, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
30.000,00 ➜ 70.000,00 tone - mic
70.000,00 ➜ 160.000,00 tone - mediu
160.000,00 ➜ 800.000,00 tone - mare
2022
tone
Asociatia ECOTECA
Date obținute de la Administrația Fondului pentru Mediu, de către Revista Ecologic (document disponibil la link-ul "Sursă")
Valoare minima (tone): 36.698,45
Media națională (tone): 121.494,37
Valoare maxima (tone): 786.574,26
watermark