Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Total deșeuri municipale valorificate prin alte metode, pe județe, în anul 2022

Valoare minima (tone): 82,77
Media națională (tone): 8.849,97
Valoare maxima (tone): 93.390,48
Legendă
Nu există date
80,00 ➜ 2.000,00 tone - cantitate mică
2.000,00 ➜ 10.000,00 tone - cantitate medie
10.000,00 ➜ 100.000,00 tone - cantitate mare
AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
2022
tone
Asociatia ECOTECA
Date obținute de la Administrația Fondului pentru Mediu, de către Revista Ecologic (document disponibil la link-ul "Sursă")

Cont verificat cumstam.ro Total deșeuri municipale valorificate prin alte metode, pe județe, în anul 2022

Valoare minima (tone): 82,77
Media națională (tone): 8.849,97
Valoare maxima (tone): 93.390,48
2022
tone
Asociatia ECOTECA
Date obținute de la Administrația Fondului pentru Mediu, de către Revista Ecologic (document disponibil la link-ul "Sursă")