Inapoi

Numărul mediilor de 10 la Examenul Național de Definitivare în învățământ (după contestații), în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 0,90 medii de 10 - mic
0,99 ➜ 3,01 medii de 10 - mediu
3,99 ➜ 39,01 medii de 10 - mare
2022
medii de 10
ECOTECA
https://alba24.ro/rezultate-finale-definitivat-2022-rata-de-promovare-in-alba-a-urcat-la-737-harta-mediilor-de-10-si-notelor-peste-95-935558.html
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (medii de 10): 0,00
Media națională (medii de 10): 2,76
Valoare maxima (medii de 10): 39,00
watermark