Inapoi

Distribuția mediilor de 10 la Examenul Național de Definitivare în învățământ (după contestații), în anul 2022

Valoare minima ([medii de 10]): 0,00
Media națională ([medii de 10]): 2,76
Valoare maxima ([medii de 10]): 39,00
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 0,90 [medii de 10] - niciuna
0,99 ➜ 3,01 [medii de 10] - sub 3
3,99 ➜ 39,01 [medii de 10] - intre 4 si 39
AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
2022
[medii de 10]
ECOTECA
https://alba24.ro/rezultate-finale-definitivat-2022-rata-de-promovare-in-alba-a-urcat-la-737-harta-mediilor-de-10-si-notelor-peste-95-935558.html
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro

Distribuția mediilor de 10 la Examenul Național de Definitivare în învățământ (după contestații), în anul 2022

Valoare minima ([medii de 10]): 0,00
Media națională ([medii de 10]): 2,76
Valoare maxima ([medii de 10]): 39,00
2022
[medii de 10]
ECOTECA
https://alba24.ro/rezultate-finale-definitivat-2022-rata-de-promovare-in-alba-a-urcat-la-737-harta-mediilor-de-10-si-notelor-peste-95-935558.html
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro