Inapoi

Rata de promovare a examenului de definitivat în învățământ (rezultate finale), în anul 2022

Valoare minima ([%]): 50,00
Media națională ([%]): 71,69
Valoare maxima ([%]): 84,10
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 65,00 [%] - rată mică
65,00 ➜ 75,00 [%] - rată medie
75,00 ➜ 100,00 [%] - rată mare
AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
2022
[%]
ECOTECA
https://alba24.ro/rezultate-finale-definitivat-2022-rata-de-promovare-in-alba-a-urcat-la-737-harta-mediilor-de-10-si-notelor-peste-95-935558.html
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro

Rata de promovare a examenului de definitivat în învățământ (rezultate finale), în anul 2022

Valoare minima ([%]): 50,00
Media națională ([%]): 71,69
Valoare maxima ([%]): 84,10
2022
[%]
ECOTECA
https://alba24.ro/rezultate-finale-definitivat-2022-rata-de-promovare-in-alba-a-urcat-la-737-harta-mediilor-de-10-si-notelor-peste-95-935558.html
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro