Inapoi

Valoarea PIB-ului fiecărui judeţ al României, în anul 2021

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
8,00 ➜ 20,00 miliarde lei - mică
20,00 ➜ 35,00 miliarde lei - medie
35,00 ➜ 300,00 miliarde lei - mare
2021
miliarde lei
ECOTECA
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (miliarde lei): 8,60
Media națională (miliarde lei): 28,12
Valoare maxima (miliarde lei): 287,10
watermark