Inapoi

Creșterea procentuală a PIB-ului pe județe între 1995 și 2013

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
290,00 ➜ 400,00 % - mică
400,00 ➜ 550,00 % - medie
550,00 ➜ 850,00 % - mare
2013
%
ECOTECA
https://www.analizeeconomice.ro/2014/06/cum-s-schimbat-harta-economiei.html
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (%): 291,00
Media națională (%): 458,31
Valoare maxima (%): 848,00
watermark