Inapoi

Creșterea procentuală a PIB-ului pe județe între 1995 și 2013

Valoare minima ([%]): 291,00
Media națională ([%]): 458,31
Valoare maxima ([%]): 848,00
Legendă
Nu există date
290,00 ➜ 400,00 [%] - creştere mică
400,00 ➜ 550,00 [%] - creştere medie
550,00 ➜ 850,00 [%] - creştere mare
AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
2013
[%]
ECOTECA
https://www.analizeeconomice.ro/2014/06/cum-s-schimbat-harta-economiei.html
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro

Creșterea procentuală a PIB-ului pe județe între 1995 și 2013

Valoare minima ([%]): 291,00
Media națională ([%]): 458,31
Valoare maxima ([%]): 848,00
2013
[%]
ECOTECA
https://www.analizeeconomice.ro/2014/06/cum-s-schimbat-harta-economiei.html
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro