Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Capacitatea totală de depozitare a deșeurilor (curentă) raportată la populația rezidentă, în anul 2021

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 2.000,00 kilograme/cap de locuitor - mică
2.000,00 ➜ 3.500,00 kilograme/cap de locuitor - medie
3.500,00 ➜ 17.253,00 kilograme/cap de locuitor - mare
2021
kilograme/cap de locuitor
Asociatia ECOTECA
Date extrase din Planurile Județene de Gestionare a Deșeurilor. https://ecoteca.ro/pjgd
Valoare minima (kilograme/cap de locuitor): 0,00
Media națională (kilograme/cap de locuitor): 3.053,08
Valoare maxima (kilograme/cap de locuitor): 17.252,98
watermark