Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Durata de viață oferită de capacitatea proiectată de depozitare a deșeurilor municipale, pe județe, în anul 2021

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 5,00 ani - mică
5,00 ➜ 15,00 ani - medie
15,00 ➜ 48,00 ani - mare
2021
ani
Asociatia ECOTECA
Date extrase din Planurile Județene de Gestionare a Deșeurilor. https://ecoteca.ro/pjgd
Valoare minima (ani): 0,00
Media națională (ani): 9,23
Valoare maxima (ani): 46,70
watermark