Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul de locuitori care îi revine fiecărui medic din România, pe județe, în anul 2016

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
165,00 ➜ 400,00 locuitori/medic - mic
400,00 ➜ 700,00 locuitori/medic - mediu
700,00 ➜ 1.050,00 locuitori/medic - mare
Valoare minima (locuitori/medic): 0,00
Media națională (locuitori/medic): 555,90
Valoare maxima (locuitori/medic): 1.020,00
watermark