Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Populația rezidentă, pe județe, în anul 2017

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
200.000,00 ➜ 350.000,00 persoane - mică
350.000,00 ➜ 550.000,00 persoane - medie
550.000,00 ➜ 1.827.000,00 persoane - mare
2017
persoane
Asociatia ECOTECA
Valoare minima (persoane): 200.706,00
Media națională (persoane): 467.713,07
Valoare maxima (persoane): 1.826.579,00
watermark