Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul elevilor înscriși în învățământul preșcolar* pe județe, în anul 2013

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
5.836,00 ➜ 10.000,00 elevi - mic
10.000,00 ➜ 14.000,00 elevi - mediu
14.000,00 ➜ 44.775,00 elevi - mare
2013
elevi
Asociatia ECOTECA
(Matricea SCL103B) *-Invatamantul prescolar - nivelul 0 conform clasificarii ISCED 97, utilizata pana in anul 2013 - cuprinde copiii in varsta de 3-6 ani si peste; incepand cu anul 2013, invatamantul prescolar - nivelul 02 conform clasificarii ISCED 2011 - cuprinde, de regula, copiii in varsta de 3-5 ani si peste. Ca tip de unitati functioneaza: - gradinite de copii cu program prelungit; - gradinite de copii cu program saptamanal; - gradinite de copii cu program normal; - gradinite speciale.
Valoare minima (elevi): 5.836,00
Media națională (elevi): 13.539,50
Valoare maxima (elevi): 44.773,00
watermark