Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul elevilor înscriși în învățământul postliceal și de maiștri, pe județe, în anul 2003

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
128,00 ➜ 900,00 elevi - mic
900,00 ➜ 1.500,00 elevi - mediu
1.500,00 ➜ 8.045,00 elevi - mare
2003
elevi
Asociatia ECOTECA
(Matricea SCL103B) Invatamantul postliceal - invatamant post secundar, neechivalent primului nivel universitar, de nivel 4 - ISCED 97 (pana in anul 2013)/ISCED 2011 (dupa anul 2013) - are durata de scolarizare de 2-3 ani si, de regula, cuprinde tineri in varsta de 19-21 de ani si peste. Inscrierea in primul an de invatamant se face dintre absolventii invatamantului liceal cu sau fara diploma de bacalaureat. Formele de invatamant existente sunt: de zi/ cu frecventa - program de zi, seral /cu frecventa - program seral si frecventa redusa. Absolventii ultimului an de studiu obtin Diploma de absolvire. Acest nivel de educatie functioneaza cu urmatoarele tipuri de unitati: - scoli postliceale; - scoli de maistri; - scoli postliceale speciale.
Valoare minima (elevi): 128,00
Media națională (elevi): 1.303,14
Valoare maxima (elevi): 8.043,00
watermark