Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Populația rezidentă, pe județe, în anul 1956

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
172.509,00 ➜ 320.000,00 persoane - mică
320.000,00 ➜ 460.000,00 persoane - medie
460.000,00 ➜ 1.177.662,00 persoane - mare
1956
persoane
Asociatia ECOTECA
Valoare minima (persoane): 172.509,00
Media națională (persoane): 416.415,48
Valoare maxima (persoane): 1.177.661,00
watermark