Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Populația rezidentă, pe județe, în anul 1977

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
199.017,00 ➜ 410.000,00 persoane - mică
410.000,00 ➜ 550.000,00 persoane - medie
550.000,00 ➜ 1.807.240,00 persoane - mare
1977
persoane
Asociatia ECOTECA
Valoare minima (persoane): 199.017,00
Media națională (persoane): 513.331,19
Valoare maxima (persoane): 1.807.239,00
watermark