Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Harta intâlnirilor „Cărți pe bancă” în anul școlar 2023-2024

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 0,99 dezbateri in teren - inexistente
1,00 ➜ 1,10 dezbateri in teren - existente
2023
dezbateri in teren
Asociația ECOTECA
Valoare minima (dezbateri in teren): 0,00
Media națională (dezbateri in teren): 0,52
Valoare maxima (dezbateri in teren): 1,00
watermark