Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Populația conectată la sistemele de canalizare cu epurare raportată la populația totală, în România, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
28,00 ➜ 40,00 % - puțină
40,00 ➜ 62,00 % - medie
62,00 ➜ 100,00 % - mare
100,00 ➜ 114,00 % - valoare atipică
2022
%
Asociația ECOTECA
Valoare minima (%): 28,29
Media națională (%): 52,92
Valoare maxima (%): 112,72
watermark