Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul persoanelor decedate din cauza afecțiunilor respiratorii, în România, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
269,00 ➜ 450,00 persoane - mic
450,00 ➜ 850,00 persoane - mediu
850,00 ➜ 2.816,00 persoane - mare
2022
persoane
Asociația ECOTECA
Indicatorul TMK1165
Valoare minima (persoane): 269,00
Media națională (persoane): 704,93
Valoare maxima (persoane): 2.815,00
watermark