Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Rata victimelor infracțiunilor de violență domestică, în România, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
106,00 ➜ 200,00 victime/100,000 locuitori - mică
200,00 ➜ 400,00 victime/100,000 locuitori - medie
400,00 ➜ 593,00 victime/100,000 locuitori - mare
2022
victime/100,000 locuitori
Asociația ECOTECA
Indicatorul TFT0522
Valoare minima (victime/100,000 locuitori): 106,80
Media națională (victime/100,000 locuitori): 298,40
Valoare maxima (victime/100,000 locuitori): 591,90
watermark