Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul echipamentelor IT din învățământul din România, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
4.221,00 ➜ 10.000,00 echipamente IT - mic
10.000,00 ➜ 24.000,00 echipamente IT - mediu
24.000,00 ➜ 140.483,00 echipamente IT - mare
2022
echipamente IT
Asociația ECOTECA
Indicatorul SCL112C
Valoare minima (echipamente IT): 4.221,00
Media națională (echipamente IT): 17.518,14
Valoare maxima (echipamente IT): 140.482,00
watermark