Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul terenurilor de sport din unitățile de învățământ din România, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
62,00 ➜ 100,00 terenuri de sport - mic
100,00 ➜ 160,00 terenuri de sport - mediu
160,00 ➜ 400,00 terenuri de sport - mare
2022
terenuri de sport
Asociația ECOTECA
Indicatorul SCL110C
Valoare minima (terenuri de sport): 62,00
Media națională (terenuri de sport): 134,33
Valoare maxima (terenuri de sport): 398,00
watermark