Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul sălilor de gimnastică din unitățile de învățământ din România, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
36,00 ➜ 75,00 săli de gimnastică - mic
75,00 ➜ 150,00 săli de gimnastică - mediu
150,00 ➜ 384,00 săli de gimnastică - mare
2022
săli de gimnastică
Asociația ECOTECA
Indicatorul SCL107B
Valoare minima (săli de gimnastică): 36,00
Media națională (săli de gimnastică): 111,69
Valoare maxima (săli de gimnastică): 383,00
watermark