Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Populația rezidentă, pe județe, în anul 2023

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
190.998,00 ➜ 350.000,00 persoane - mică
350.000,00 ➜ 550.000,00 persoane - medie
550.000,00 ➜ 1.725.272,00 persoane - mare
2023
persoane
Asociația ECOTECA
Indicatorul POP105A
Valoare minima (persoane): 190.998,00
Media națională (persoane): 453.679,71
Valoare maxima (persoane): 1.725.271,00
watermark