Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Cantitatea deșeurilor muncipale reciclate în fiecare județ, în anul 2020

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
800,54 ➜ 13.500,00 tone - mică
13.500,00 ➜ 26.500,00 tone - medie
26.500,00 ➜ 85.229,73 tone - mare
2020
tone
Asociația ECOTECA
Valoare minima (tone): 800,54
Media națională (tone): 20.963,94
Valoare maxima (tone): 85.229,72
watermark