Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Cantitatea deșeurilor muncipale reciclate în fiecare județ, în anul 2021

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
96,16 ➜ 4.500,00 tone - mică
4.500,00 ➜ 10.500,00 tone - medie
10.500,00 ➜ 215.617,04 tone - mare
2021
tone
Asociația ECOTECA
Valoare minima (tone): 96,16
Media națională (tone): 14.606,05
Valoare maxima (tone): 215.617,03
watermark