Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul localitățillor care fac parte din Proiectul ASAP

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
1,00 ➜ 2,00 localități - mic
2,00 ➜ 5,00 localități - mare
2024
localități
Asociația ECOTECA
Valoare minima (localități): 0,00
Media națională (localități): 0,88
Valoare maxima (localități): 4,00
watermark