Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Suprafața cultivată cu cereale pentru boabe, în anul 2021

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
23.272,00 ➜ 100.000,00 hectare - mică
100.000,00 ➜ 160.000,00 hectare - medie
160.000,00 ➜ 330.336,00 hectare - mare
2021
hectare
Asociația ECOTECA
Indicatorul AGR108A (Valorile pentru București și Ilfov sunt cumulate)
Valoare minima (hectare): 23.272,00
Media națională (hectare): 128.449,07
Valoare maxima (hectare): 330.335,00
watermark