Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Ponderea pensionarilor cu vârsta între 25 și 49 de ani din totalul populației din grupa de vârstă 25-49 de ani

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,75 ➜ 1,20 % - mică
1,20 ➜ 1,50 % - medie
1,50 ➜ 3,56 % - mare
2024
%
Asociația ECOTECA
Notă: Cei care se pensionează înainte de vârsta legală de pensie nu sunt toți pensionari „speciali”. Sunt printre ei din cei care se pensionează anticipat sau pensionari pe caz de boală șamd.
Valoare minima (%): 0,75
Media națională (%): 1,38
Valoare maxima (%): 3,55
watermark