Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul personalului medico-sanitar din fiecare județ în anul 2016

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
310,00 ➜ 600,00 medici - mic
600,00 ➜ 1.400,00 medici - mediu
1.400,00 ➜ 12.538,00 medici - mare
2016
medici
Asociația ECOTECA
Indicatorul SAN104A. Personalul medico-sanitar reprezinta totalitatea personalului medical de specialitate care activeaza in unitati de ocrotire a sanatatii, de invatamint medico-farmaceutic si in unitati de cercetare stiintifica in domeniul medical, atat in sectorul public cat si in cel privat. Personalul sanitar a fost inregistrat o singura data, la unitatea sanitara unde desfasoara functia de baza.Personalul sanitar este format din: - personal sanitar cu pregatire medicala superioara; - personal sanitar mediu; - personal sanitar auxiliar. Exclusiv stomatologi.
Valoare minima (medici): 310,00
Media națională (medici): 1.364,38
Valoare maxima (medici): 12.537,00
watermark