Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Producția de struguri raportată la mia de locuitori în România, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
1,40 ➜ 30,00 tone/1000 locuitori - mica
30,00 ➜ 70,00 tone/1000 locuitori - medie
70,00 ➜ 500,86 tone/1000 locuitori - mare
2022
tone/1000 locuitori
Asociația ECOTECA
Valoare minima (tone/1000 locuitori): 0,00
Media națională (tone/1000 locuitori): 50,08
Valoare maxima (tone/1000 locuitori): 500,85
watermark