Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Procentul populației conectată la sistemul public de alimentare cu apă în România, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
35,00 ➜ 70,00 % - mic
70,00 ➜ 90,00 % - medie
90,00 ➜ 107,00 % - mare
2022
%
Asociația ECOTECA
Numarul persoanelor conectate la sistemul public de alimentare cu apă - indicatorul TGM0631 Populatia rezidenta - indicatorul POP105A
Valoare minima (%): 35,84
Media națională (%): 71,32
Valoare maxima (%): 106,87
TOTAL (%): 2.995,47
watermark