Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Durata medie a vieții, în România, în anul 1990

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
65,00 ➜ 70,00 ani - mică
70,01 ➜ 75,00 ani - medie
75,01 ➜ 90,00 ani - mare
1990
ani
Asociatia ECOTECA
Sursa http://statistici.insse.ro/ -> Domeniul A. STATISTICA SOCIALA -> A.2 MISCAREA NATURALA A POPULATIEI -> 5. SPOR NATURAL -> POP217A - Durata medie a vietii pe medii de rezidenta
Valoare minima (ani): 67,11
Media națională (ani): 69,51
Valoare maxima (ani): 71,04
watermark