Inapoi

PIB/cap de locuitor, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
45,00 ➜ 85,00 [% din media naţională] - mic
85,00 ➜ 115,00 [% din media naţională] - mediu
115,00 ➜ 260,00 [% din media naţională] - mare
2022
[% din media naţională]
ECOTECA
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima ([% din media naţională]): 45,60
Media națională ([% din media naţională]): 83,88
Valoare maxima ([% din media naţională]): 256,40
watermark