Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Cantitatea de deșeuri municipale generată pe cap de locuitor, pe județe, în anul 2021

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
160,00 ➜ 230,00 kg/persoana - mică
230,00 ➜ 320,00 kg/persoana - medie
320,00 ➜ 800,00 kg/persoana - mare
2021
kg/persoana
Asociatia ECOTECA
Date extrase din Planurile Județene de Gestionare a Deșeurilor - PJGD (www.ecoteca.ro/PJGD), raportate la populatia rezidenta (cf. INS)
Valoare minima (kg/persoana): 161,80
Media națională (kg/persoana): 295,37
Valoare maxima (kg/persoana): 784,00
watermark