Inapoi

Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor, pentru uz casnic, defalcat pe județe, în anul 2015

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
3.000,00 ➜ 11.500,00 mii de m³ - mic
11.500,00 ➜ 15.500,00 mii de m³ - mediu
15.500,00 ➜ 100.000,00 mii de m³ - mare
2015
mii de m³
ECOTECA
paginile 318-324
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (mii de m³): 3.679,00
Media națională (mii de m³): 13.364,81
Valoare maxima (mii de m³): 94.180,00
watermark