Inapoi

Procentul coeficienţilor de criminalitate specifică, în anul 2014

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 75,00 % din media naţională - mic
75,00 ➜ 100,00 % din media naţională - mediu
100,00 ➜ 1.000,00 % din media naţională - mare
2014
% din media naţională
ECOTECA
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (% din media naţională): 20,51
Media națională (% din media naţională): 100,00
Valoare maxima (% din media naţională): 967,05
watermark