Inapoi

Numărul efectiv al salariaţilor din fiecare judeţ, în anul 2016

Valoare minima ([mii de salariaţi]): 35,00
Media națională ([mii de salariaţi]): 124,38
Valoare maxima ([mii de salariaţi]): 1.001,60
Legendă
Nu există date
30,00 ➜ 85,00 [mii de salariaţi] - număr mic
85,00 ➜ 140,00 [mii de salariaţi] - număr mediu
140,00 ➜ 1.005,00 [mii de salariaţi] - număr mare
AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
2016
[mii de salariaţi]
ECOTECA
https://www.analizeeconomice.ro/2017/09/cum-evoluat-numarul-bugetarilor-in.html
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro

Numărul efectiv al salariaţilor din fiecare judeţ, în anul 2016

Valoare minima ([mii de salariaţi]): 35,00
Media națională ([mii de salariaţi]): 124,38
Valoare maxima ([mii de salariaţi]): 1.001,60
2016
[mii de salariaţi]
ECOTECA
https://www.analizeeconomice.ro/2017/09/cum-evoluat-numarul-bugetarilor-in.html
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro