Inapoi

Evoluția populației stabile în ultimii 10 ani până în anul 2012

Valoare minima (%): -21,45
Media națională (%): -12,05
Valoare maxima (%): 21,36
Legendă
Nu există date
-25,00 ➜ -14,00 % - scădere mare
-14,00 ➜ -10,00 % - scădere medie
-10,00 ➜ 25,00 % - scădere mică
AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
2012
%
ECOTECA
Evoluția populației stabile în perioada 2002-2012

https://www.criticatac.ro/recensmant-2012-harta-noii-romanii/
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro

Evoluția populației stabile în ultimii 10 ani până în anul 2012

Valoare minima (%): -21,45
Media națională (%): -12,05
Valoare maxima (%): 21,36
2012
%
ECOTECA
Evoluția populației stabile în perioada 2002-2012

https://www.criticatac.ro/recensmant-2012-harta-noii-romanii/
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro