Inapoi

Evoluția populației stabile în ultimii 10 ani până în anul 2012

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
-25,00 ➜ -14,00 % - scădere mare
-14,00 ➜ -10,00 % - scădere medie
-10,00 ➜ 25,00 % - scădere mică
2012
%
ECOTECA
Evoluția populației stabile în perioada 2002-2012 https://www.criticatac.ro/recensmant-2012-harta-noii-romanii/
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (%): -21,45
Media națională (%): -12,05
Valoare maxima (%): 21,36
watermark