Inapoi

Numărul salariaților raportat la numărul pensionarilor, în anul 2016

Valoare minima ( salariat per pensionar): 0,59
Media națională ( salariat per pensionar): 0,98
Valoare maxima ( salariat per pensionar): 1,94
Legendă
Nu există date
0,50 ➜ 1,00 salariat per pensionar - mai mulţi pensionari decât salariaţi
1,00 ➜ 1,15 salariat per pensionar - număr salariaţi aproape egal cu număr pensionari
1,15 ➜ 2,00 salariat per pensionar - mai mulţi salariaţi decât pensionari
AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
2016
salariat per pensionar
ECOTECA
https://www.analizeeconomice.ro/2017/01/harta-raportului-dintre-salariati-si.html
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro

Numărul salariaților raportat la numărul pensionarilor, în anul 2016

Valoare minima ( salariat per pensionar): 0,59
Media națională ( salariat per pensionar): 0,98
Valoare maxima ( salariat per pensionar): 1,94
2016
salariat per pensionar
ECOTECA
https://www.analizeeconomice.ro/2017/01/harta-raportului-dintre-salariati-si.html
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro