Inapoi

Ponderea PIB-ului județelor în PIB-ul național din anul 1985

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
1,00 ➜ 2,50 % - mică
2,50 ➜ 3,00 % - medie
3,00 ➜ 13,00 % - mare
1985
%
ECOTECA
Date din Anuarul Statistic 1986 şi Raportul BNR 1998 unde PIB Bucureşti = PIB Bucureşti + PIB Ilfov
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (%): 0,00
Media națională (%): 2,38
Valoare maxima (%): 12,60
watermark