Inapoi

Valoarea PIB-ului per locuitor la nivelul județelor, în anul 1985

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
25,00 ➜ 35,00 mii lei/locuitor - mică
35,00 ➜ 40,00 mii lei/locuitor - medie
40,00 ➜ 50,00 mii lei/locuitor - mare
1985
mii lei/locuitor
ECOTECA
Date din Anuarul Statistic 1986 şi Raportul BNR 1998 unde PIB Bucureşti = PIB Bucureşti + PIB Ilfov
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (mii lei/locuitor): 0,00
Media națională (mii lei/locuitor): 33,90
Valoare maxima (mii lei/locuitor): 46,00
watermark