Inapoi

Procentul autoturismelor înmatriculate mai vechi de 12 ani, în anul 2018

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
40,00 ➜ 60,00 % din total autoturisme - mic
60,00 ➜ 75,00 % din total autoturisme - mediu
75,00 ➜ 85,00 % din total autoturisme - mare
2018
% din total autoturisme
ECOTECA
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (% din total autoturisme): 44,80
Media națională (% din total autoturisme): 71,14
Valoare maxima (% din total autoturisme): 80,80
watermark