Inapoi

Ponderea deținută de fiecare județ în producția industrială națională, în anul 1985

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,50 ➜ 1,50 % din total producţie industrială - mică
1,50 ➜ 3,00 % din total producţie industrială - medie
3,00 ➜ 15,00 % din total producţie industrială - mare
1985
% din total producţie industrială
ECOTECA
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (% din total producţie industrială): 0,00
Media națională (% din total producţie industrială): 2,38
Valoare maxima (% din total producţie industrială): 13,50
TOTAL (% din total producţie industrială): 100,00
watermark