Inapoi

Contribuţia fiecărui judeţ la PIB naţional, în anul 1995

Valoare minima ([% din PIB naţional total]): 0,90
Media națională ([% din PIB naţional total]): 2,38
Valoare maxima ([% din PIB naţional total]): 13,60
Legendă
Nu există date
0,80 ➜ 2,00 [% din PIB naţional total] - pondere mică
2,00 ➜ 3,00 [% din PIB naţional total] - pondere medie
3,00 ➜ 15,00 [% din PIB naţional total] - pondere mare
AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
1995
[% din PIB naţional total]
ECOTECA
https://www.analizeeconomice.ro/2015/11/cum-s-schimbat-harta-judetelor-bogate.html
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro

Contribuţia fiecărui judeţ la PIB naţional, în anul 1995

Valoare minima ([% din PIB naţional total]): 0,90
Media națională ([% din PIB naţional total]): 2,38
Valoare maxima ([% din PIB naţional total]): 13,60
1995
[% din PIB naţional total]
ECOTECA
https://www.analizeeconomice.ro/2015/11/cum-s-schimbat-harta-judetelor-bogate.html
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro