Inapoi

Rata analfabetismului în România, în anul 2011

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,15 ➜ 1,00 % din total populaţie recenzată - mică
1,00 ➜ 2,00 % din total populaţie recenzată - medie
2,00 ➜ 5,00 % din total populaţie recenzată - mare
2011
% din total populaţie recenzată
ECOTECA
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (% din total populaţie recenzată): 0,19
Media națională (% din total populaţie recenzată): 1,58
Valoare maxima (% din total populaţie recenzată): 4,02
watermark