Inapoi

Numărul mediilor din intervalul 9.5 si 9.99 la Examenul de definitivare în învățământ (după contestații), în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
3,00 ➜ 12,00 medii între 9.5 si 9.99 - mic
12,00 ➜ 20,00 medii între 9.5 si 9.99 - mediu
20,00 ➜ 150,00 medii între 9.5 si 9.99 - mare
2022
medii între 9.5 si 9.99
ECOTECA
https://alba24.ro/rezultate-finale-definitivat-2022-rata-de-promovare-in-alba-a-urcat-la-737-harta-mediilor-de-10-si-notelor-peste-95-935558.html
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (medii între 9.5 si 9.99): 3,00
Media națională (medii între 9.5 si 9.99): 16,98
Valoare maxima (medii între 9.5 si 9.99): 113,00
watermark